Informace podle zákona

Podle zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách jsme povinni poskytnout našim pacientům následující informace.

Rozhodnutí poskytovatele

Pro poskytnutí žádné ze zdravotních služeb není u nás požadováno vyjádření informovaného souhlasu v písemné formě s výjimkou případů, které stanoví zákon. Informovaný souhlas s provedením veškerých námi poskytovaných zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. je od pacientů požadován ústní formou.

Příbalové letáky používaných vakcín

Zde předkládáme příbalové informace ke všem typům očkování, které nabízíme. Na požádání Vám v ordinaci poskytneme příbalovou informaci i v tištěné podobě. Máte-li jakékoliv dotazy či pochybnosti o účincích a vhodnosti konkrétní vakcíny, neváhejte se na nás obrátit.