Pojišťovny

V současné době máme smlouvy se všemi českými zdravotními pojišťovnami. Rádi Vás proto u nás uvítáme, ať patříte mezi klienty kterékoliv z nich.

Podle aktuálně platné legislativy může pojištěnec změnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně a to ještě pouze k 1. lednu daného roku. Přihlášku v takovém případě ale musíte podat minimálně 6 měsíců předem. Pokud pojišťovnu změníte (případně pokud u Vás nastanou jakékoliv jiné změny v osobních údajích), neprodleně nám je prosím dejte na vědomí.

Všeobecná zdravotní pojišťovnaČeská průmyslová zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovnaOborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a zdravotnictví
Revírní bratrská pokladnaZaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Samozřejmě nabízíme i péči cizincům a to buď v rámci společného pojištění EU nebo pojištění komerčního. Přímou smlouvu máme s Pojišťovnou VZP a.s.

Pojišťovna VZP, a.s.