Opatření

Vzhledem k aktuální situaci rušíme od 13.3. 2020 veškeré preventivní prohlídky a očkování. Prosíme pacienty, kteří se v uplynulé době vrátili ze zahraničí, aby tuto informaci sdělili lékaři bez vyzvání. Před návštěvou ordinace doporučujeme telefonickou konzultaci. O recept lze požádat telefonicky. Očekávejte prosím vytíženost linky. Děkujeme za pochopení